Telefontider

Telefontid for lærere: Hver onsdag 15.05 - 16.00

Anja Guldfeldt: Mandag   8.00 - 8.30 og tirsdag 11.30 - 12.00
Claus Bjerno:   Tirsdag  10.00 - 10.30 
Niels Hauge:    Mandag 11.00 - 12.00 

Telefon nr. 76 42 02 95
 
Lærerne og pædagogerne kan også kontaktes via Intra, og der svares i det omfang, det kan gøres kort
inden for arbejdstiden.
 
Vi henstiller dog til, at " det skriftlige " begrænses, da det erfaringsmæssigt tager uforholdsmæssig lang tid at svare skriftligt tilbage.