Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
 Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • Samlet elevtal pr. 01-09-2017:  132 elever 
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
  • Indskolingen (0.-2. klasse) : 16,3 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,75 elever pr. klasse

 

Antal elever pr. pc

Fra 0. til 3. klasse: 1,2 elever pr. PC med internetadgang

Fra 4. til 6. klasse er der 1 PC pr. elev med internetadgang

 

 

 

Antal medarbejdere

I skoledelen

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2017:  10
  • Antal pædagoger ansat i pædagogstillinger pr. 01-08-2017: 4
  • Antal pædagogmedhjælpere ansat i medhjælperstillinger: 2

I daginstitutionen

  • Antal pædagoger ansat i pædagogstillinger pr. 01-08-2017: 7
  • Antal pædagogmedhjælpere ansat i medhjælperstillinger: 3

1 pædagog og 2 medhjælpere er ansat i kombinationsstillinger i skole og daginstitution

På Engumhus

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2017: 3
  • Antal pædagoger ansat i pædagogstillinger pr. 01-08-2017: 4